Sinds 1952 beleefden meer dan 60 miljoen mensen een fijne dag in Madurodam
Sinds 1952 schonk Madurodam ruim 32 miljoen euro aan goede doelen
Madurodam vertelt de grote verhalen van Nederland

Waarom

Waarom uitbreiden?
Madurodam heeft ruimte nodig om te vernieuwen om zo mee te gaan met de tijd en de veranderende wensen van bezoekers. Het is een ijzeren wet binnen de dagrecreatiemarkt dat vernieuwingen zorgen voor extra bezoekers: wie niet vernieuwt, wordt vergeten en verliest bezoekers.

Sinds het begin van de 21e eeuw is de markt waarin Madurodam opereert ingrijpend veranderd. Het vrijetijdsaanbod is enorm toegenomen. En dankzij spelcomputers en smartphones hebben kinderen een wereld van vermaak onder hun vingertoppen. Consumenten hebben veel keuze en hebben steeds meer gezien, gedaan en beleefd. De bezoeker van vandaag stelt steeds hogere eisen. Om aantrekkelijk te zijn voor bezoekers moeten publieksattracties als Madurodam blijven vernieuwen. En dat betekent dat elke 3 tot 5 jaar een grote investering nodig is.

Vernieuwen
Nadat in de periode 2000-2010 de bezoekersaantallen nagenoeg waren gehalveerd heeft Madurodam in 2010 besloten het roer om te gooien. Het merk Madurodam is een van de sterke merken in de dagattractiemarkt en wordt als “sympathiek” beleefd. Op de vraag waarom mensen het park niet bezochten (en vooral wanneer ze Madurodam wel weer zouden bezoeken) was het antwoord unaniem: “als er meer te doen is dan alleen kijken en wandelen”. Vanaf 2011 is Madurodam structureel gaan investeren in verbetering en vernieuwing en vooral het actiever maken van het aanbod. En er werd besloten dat alle toevoegingen aan het park moeten bijdragen aan een gevoel van trots en herkenning: in het nieuwe Madurodam “ontdek je waar een klein land groot in is”.

Madurodam investeerde in 2011-2012 10 miljoen euro in een grootscheepse verbouwing. Tijdens deze verbouwing – waarvoor het park 5 maanden haar poorten sloot - werd de miniaturenexpositie verrijkt met interactieve elementen zoals zelf windenergie opwekken, de Oosterscheldekering bedienen en Hansje Brinker helpen de dijk dichten. Via videoschermen in het park presenteren Madurodammertjes, de bewoners van Madurodam, de verhalen achter de maquettes. De vernieuwing van het park zorgde in 2012 voor 36% groei in bezoekers.

Paviljoens
Na de heropening in 2012 investeerde Madurodam in de daaropvolgende jaren verder in het aantrekkelijker maken van het aanbod. Hierbij speelt het park in op de wens van bezoekers om meer te kunnen doen en beleven in het park. Tegelijkertijd wil Madurodam het park minder weersafhankelijk maken. Sinds 2014 is elk jaar een nieuw verhaal toegevoegd: in 2014 de voetbalexperience ‘Zo Groot Is Oranje’, in 2015 het ‘Hof van Nederland’ over de Eerste Vrije Statenvergadering, in 2016 het ‘Verhaal van George’ over onze naamgever en in 2017 is Nieuw Amsterdam geopend. Een interactieve familie-attractie die het verhaal over de Nederlandse roots van New York vertelt.

Grenzen
Met de in 2011 ingeslagen nieuwe koers is een stevige basis gelegd voor de toekomst. Zonder deze investering was Madurodam onder een kritische grens van 500.000 bezoekers gezakt. Om die toekomst verder vorm te geven en zeker te stellen, wil Madurodam op de ingeslagen weg verder. Maar Madurodam heeft geen ruimte meer om het aanbod te vernieuwen en verbreden. Om ook in de komende jaren te blijven vernieuwen, heeft Madurodam ruimte nodig. Madurodam wil overdekte paviljoens bouwen waarin interactieve, doe-attracties bezoekers de grote verhalen van Nederland laten beleven.

Met deze overdekte paviljoens is Madurodam minder afhankelijk van het weer, waardoor het vaker leuk is om een dagje naar Madurodam te gaan. Madurodam wordt verdeeld in twee themagebieden (de “ stad van toen” en “Nederland van vandaag”) waarbinnen miniaturen het hart vormen. De verhalen in de paviljoens en de miniaturen verstellen samen het verhaal van het betrokken themagebied. De themagebieden worden gescheiden door en verfraait met bomen en struiken. De paviljoens worden ingepast in de groene omgeving, krijgen groende daken en  en de kenmerkende gevels passen bij de beleving van Madurodam. in 2030 vertelt Madurodam op eigentijdse wijze de grote verhalen van Nederland in een 50-50 verhouding tussen miniaturen en andere vormen van beleving, zowel in de openlucht als overdekt.

Flexibiliteit
Madurodam wil het park jaar op jaar aantrekkelijker maken door het toevoegen van nieuw aanbod en een duurzamer, groener en aantrekkelijker park realiseren. Vanaf 2030 – het jaar waarin de laatste fase van dit plan moet zijn gerealiseerd - heeft Madurodam voldoende ruimte voor vernieuwing binnen het dan uitgebreide park. De vernieuwing komt dan door het flexibel invullen van een aantal paviljoens en door verhalen die al langer te zien waren, te vervangen door nieuwe verhalen in de bestaande ruimtes.