Sinds 1952 beleefden meer dan 60 miljoen mensen een fijne dag in Madurodam
Sinds 1952 schonk Madurodam ruim 32 miljoen euro aan goede doelen
Madurodam vertelt de grote verhalen van Nederland

Proces

Haagse Kracht
Om de wensen en zorgen van bewoners en belanghebbenden in de ideevorming te kunnen betrekken heeft Madurodam een Klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en de natuurorganisaties AVN en Bomenstichting Den Haag. Met deze groep is Madurodam in een open, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, op zoek gegaan naar de kaders waarbinnen het park haar toekomstplannen verder zou kunnen vormgeven. 

Intensief proces
In een intensief proces van december 2015 tot januari 2017 hebben Madurodam en de Klankbordgroep in zeven bijeenkomsten gesproken over denkrichtingen, schetsen en kaders. Om toekomstbestendig te worden heeft Madurodam aangegeven 7.500 m2 aan overdekte ruimtes aan het park toe te willen voegen en ruimte om bezoekers tussen die paviljoens te laten wandelen en verblijven. De Klankbordgroep heeft zich sterk gemaakt voor een combinatie van inbreiden (op het bestaande terrein), aanbreiden (op het voorplein en langs de randen) en niet of minimaal uitbreiden (in het achterliggende bos). De discussies in de klankbordgroep hebben geleid tot grote aanpassingen van de plannen. Door een verplaatsing van functies op het eigen terrein en door aanbreiden aan de randen en het voorplein bleek er meer ruimte te creëren dan Madurodam oorspronkelijk had voorzien. De oorspronkelijke wens om 4,5 hectare van het aangrenzende bos aan te wenden voor de uitbreiding werd teruggebracht tot 1,6 hectare. Madurodam legde dit ontwikkelingsperspectief eind juni 2016 voor aan het College van B&W. Het College reageerde positief en gaf opdracht om het ontwikkelingsperspectief van Madurodam te vertalen in een zogenaamd Plan Uitwerkingskader (PUK), een gemeentelijk document waarin het College van B&W vastlegt onder welke condities het perspectief van Madurodam kan worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Op verzoek van de Klankbordgroep organiseerde Madurodam in juli en november 2016 twee informatiebijeenkomsten. Geleidelijk werd duidelijk dat er een sterke wens leefde tot een compactere oplossing waarbij Madurodam haar toekomst op de huidige locatie kan vormgeven, maar de ingreep in het bos tot een minimum beperkt zou blijven. Nader overleg hierover heeft geleid tot een oplossing waarbij Madurodam– vergelijkbaar met Tivoli in Kopenhagen - de geplande paviljoens als fysieke afscheiding langs het bos kan bouwen. De wandel- en verblijfsruimte die in de oorspronkelijke ruimtevraag waren opgenomen heeft Madurodam laten vallen. Met deze oplossing kan Madurodam net de benodigde overdekte gebruiksoppervlakte realiseren. Het gebruik van het achterliggende bos blijft uiteindelijk beperkt tot 0,7 hectare.

Madurodam heeft het compacte plan toegelicht in januari en februari 2017 op informatieavonden van de betrokken bewonersverenigingen. De gemeente Den Haag heeft in februari 2017 zelf twee informatieavonden georganiseerd. Dubbel begrensd
Eventuele verdere uitbreiding na dit moment is niet voorzien, maar zal en kan niet plaatsvinden in het achterliggende bos, omdat hier dan een fysieke grens is opgeworpen door de gebouwde paviljoens langs de ecowal. Ook zal Madurodam op verzoek van de klankbordgroep een convenant tekenen waarin Madurodam vastlegt nooit meer in het bos zal uit te zullen breiden. Naast een fysieke grens is Madurodam dus ook juridisch begrensd.

De Gemeente Den Haag heeft de compacte oplossing als leidraad genomen voor het Planuitwerkingskader (PUK). Zodra dit PUK is vastgesteld door Haagse Gemeenteraad richt Madurodam zich op het ontwikkelen van een Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp geeft Madurodam in overleg met bewoners en belanghebbenden vorm. Madurodam vertrouwt erop dat de Gemeenteraad zich schaart achter dit voorbeeld van ‘Haagse Kracht’ waarbij in intensief overleg tussen belanghebbenden een uitkomst is gevonden die zo goed mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en waarmee daadwerkelijk een pad is gevonden naar een duurzame toekomst voor Madurodam in Den Haag.